Το φάσμα των εφαρμογών για τον ουδέτερο Ανολύτη είναι σχεδόν απεριόριστο, διότι παντού όπου απαιτείται αποστειρωση ο Ανολύτης μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση !!!


θερμοκήπια, Βιομηχανία τροφίμων,Πισίνες,

 Υγεία & Πρόληψη,Επεξεργασία, πόσιμου νερού:Γνωστά ζητήματα όπως βαρέα μέταλλα, μολυβδος,

Coronavirus , Legionella, e-Coli, βακτήρια, φορείς Staphylococcus σε νοσοκομεία και όλα τα άλλα μικροβιολογικά φορτία μπορεί το σύστημά μας, να τα εξαλείψει γρήγορα και αποτελεσματικα.