Τα διαλύματα Ανολύτης και Καθολύτης που παράγονται με τον τροπο της τεχνογνωσιας μας είναι εξαιρετικα

 φιλικά προς το περιβάλλον

 μη τοξικό για τον άνθρωπο και τα ζώα

 πολύ αποτελεσματικά και ταχείας δράσης  βιοκτόνα

 μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια στα λύματα

 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια απολύμανσης

 αφαιρέστε με αξιοπιστία το βιοφίλμ.

 μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρή μορφή, όπως πάγος ή αεροζόλ (ομίχλη)

 μπορεί να παραχθεί επί τόπου, εξαλείφοντας την ανάγκη χειρισμού και αποθήκευσης χημικών ουσιών Διατίθενται διάφορα μοντέλα με χωρητικότητα 20 - 100,000 λίτρα ανά ώρα

                           Αυτόματες συσκευές και συστήματαContact